top of page

1. Kolmiyhteinen Jumala – Yksi Jumala kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki – on kaiken Luoja ja kaikkivaltias hallitsija, joka kaitsee kaikkea oman tahtonsa mukaan. Jumala on täysin pyhä, hyvä ja täydellinen kaikissa ominaisuuksissaan. Jumalan persoonat jakavat kaikki Jumalan ominaisuudet ja ovat tasavertaisia voimassa ja kunniassa.

2. Jumalan perimmäinen tarkoitus kaikessa on kirkastaa Hänen oma nimensä koko luomakunnassa, erityisesti ihmisessä, jonka Hän alussa loi omaksi kuvakseen: mieheksi ja naiseksi. Niinpä myös ihmisen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia Hänestä ikuisesti.

3. Raamatun Vanha (39 kirjaa) ja Uusi Testamentti (27 kirjaa) ovat Jumalan henkäyttämä sana, joka on ylin auktoriteettimme uskossa ja elämässä. Jumalan puheena Raamattu on täysin virheetön alkuperäisissä kirjoituksissa.
 
4. Ihmiskunta lankesi syntiin Aadamissa, mikä radikaalisti ja kokonaisvaltaisesti turmeli ihmisen ruumiin, sielun ja mielen. Aadamin lankeemus toi myös kirouksen koko luomakunnan ylle, mukaan lukien ihmisen ruumiillisen, hengellisen ja ikuisen kuoleman. Näin yhteys pyhän Jumalan kanssa menetettiin, ja / joten ihminen on syntyessään syntinen ja Jumalan oikeudenmukainen viha lepää hänen yllään.

5.Rakkaudessaan Isä Jumala lähetti oman Poikansa maailmaan pelastamaan sen  synnistä ja kuoleman vallasta. Pelastus löytyykin yksin Jeesuksen Kristuksen kautta.

6. Jeesus Kristus on samaan aikaan tosi Jumala ja tosi ihminen. Hän syntyi neitsyt Mariasta Pyhän Hengen vaikutuksesta, eli synnittömän elämän, kuoli rangaistuksellisen sijaiskärsimyksen ristillä syntiemme edestä ja nousi fyysisesti ylös kuolleista kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan.

7. Jeesus Kristus astui ylös taivaaseen, jossa hän istuu Isän oikealla puolella, ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jumalan omien ylipappina Kristus aina rukoilee omiensa puolesta ja on voimallinen pelastamaan kaikki, jotka hänen kauttaan lähestyvät Isää.

8. Isän luota Jeesus on kerran tulossa takaisin tuomitsemaan kaikki elävät ja kuolleet. Kaikki kuolleet nostetaan ylös, minkä  jälkeen Jumalan oikeus kohtaa uskosta osattomat ihmiset ja heidät tuomitaan helvettiin iankaikkiseen kärsimykseen. Kristukseen turvanneet saavat sen sijaan periä kaiken Kristuksen kanssa ja asua iankaikkisesti uudistetussa luomakunnassa Herran läsnäolossa, kun taivas laskeutuu maan päälle.

9. Ihmisen pelastus – iankaikkinen elämä – vastaanotetaan Jumalan lahjana. Pelastus tapahtuu yksin Jumalan tahdosta, yksin Jumalan armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Uskon kautta ihminen luetaan vanhurskaaksi Jumalan edessä, ilman lain vaatimia tekoja. Vanhurskautettu hyväksytään Isän edessä yksin Kristuksen täydellisen kuuliaisuuden ja oikeamielisyyden perusteella. Vanhurskautettu ihminen myös pyhittyy Hengen vaikutuksesta, muuttuen päivä päivältä enemmän Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Tuon kuvan täydellistyminen tapahtuu ruumiin kirkastumisessa – Jeesuksen paluun yhteydessä.

10. Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla kääntymään synneistään ja uskomaan evankeliumin.

11. Jotta ihminen voi astua sisälle Jumalan valtakuntaan ja elää tuon valtakunnan kansalaisena, hänen on synnyttävä uudesti ylhäältä. Tämä uudestisyntymä on Pyhän Hengen suvereeni työ ihmisen sydämessä.

12. Kristillinen seurakunta on Jumalan rakentama hengellinen rakennus ja Jeesuksen kaikista kansoista lunastama pyhä kansa, joka koostuu parannusta tekevistä ja uskovista syntisistä, jotka tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Jumalan Pojaksi ja joiden elämässä Henki tuottaa hedelmää. Heidät on kastettu yhdessä Hengessä yhdeksi ruumiiksi, jonka pää on Kristus, ja Herra pitää heidät uskossa loppuun saakka. Pyhä Henki myös jakaa heille lahjoja oman tahtonsa mukaan seurakunnan rakentumiseksi.

13. Kristityillä on velvollisuus vaeltaa saamansa evankeliumin kutsun arvoisesti. He eivät saa tahallaan tehdä syntiä tultuaan tuntemaan totuuden. Sen sijaan heidän tulee olla kestäviä rukouksessa, tunnustaa syntinsä, kuolettaa lihan himot ja halut sekä taistella Jumalan Hengellä ja sanalla saatanaa vastaan.

14. Seurakunta on lähetyskäskyssä velvoitettu jatkamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin saarnaamista kaikille ihmiselle odottaen, että Herra voi tehdä enemmän kauttamme kuin osaamme pyytää. Seurakunnan tulee yhdessä nauttia Herran ateriaa, kastaa uskonsa tunnustavat sekä pyrkiä opetuslapseuttamaan kansat ja opettaa heitä pitämään kaiken sen, mitä Herra on käskenyt.

bottom of page